Standaard reglement uitleen/verhuur:

  1. Het bovenvermelde instrument wordt door Fagotatelier Sollie uitgeleend/verhuurd aan de bovenstaande lener/huurder gedurende de overeengekomen periode.
  2. Lener/huurder betaalt, indien van toepassing, vooraf een nota voor de betreffende huurperiode.
  3. Indien het instrument niet wordt ingeleverd voor of op de dag van het verlopen van de overeengekomen periode wordt het contract stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode en ontvangt de lener/huurder opnieuw een nota.
  4. Lener/huurder heeft het recht om het geleende/gehuurde instrument te kopen voor de bovenvermelde koopwaarde verminderd met de helft van de reeds betaalde vergoeding.
  5. Uitlener/verhuurder behoudt zich het recht voor, om een uitgeleend/verhuurd instrument na afloop van een overeengekomen periode uit de uitleen/verhuur te halen.
  6. Lener/huurder is volledig verantwoordelijk voor ontstane schade aan het instrument, ontstaan in de bovenvermelde leen/huurperiode. Verlies of diefstal is niet door ons verzekerd. Bij schade/verlies/diefstal wordt het volledige schadebedrag bij de lener/verhuurder in rekening gebracht. Wij raden u daarom aan het instrument te verzekeren.
  7. Onderhoud en reparaties aan bovengenoemd instrument mogen uitsluitend door Fagotatelier Sollie worden uitgevoerd. Na een huurperiode van een jaar heeft de huurder recht op een gratis onderhoudsbeurt. Het instrument wordt altijd met een onderhoudsbeurt afgeleverd aan de huurder.
  8. Indien de lener/huurder verhuist, is deze verplicht dit schriftelijk te melden bij Fagotatelier Sollie.